Tel: +381 69 550 2520
e-mail: office@bugarska-ruza.rs

Connect with Facebook

INTENZIVNI OBRAZOVNI PROGRAM

Oglas

Organizator programa je kompanija BIO FRESH DOO koja se bavi maloprodajom, veleprodajom i internet prodajom prirodne kozmetike, bio razgradljive kućne hemije, hladno ceđenih ulja, hidrolata i parfema. Vlasnica kompanije ima dugogodišnje iskustvo u prodaji i u marketingu na domaćem i međunarodnom tržištu. Sva ta stečena znanja i iskustva su sastavni deo ovog obrazovnog programa.

Razlozi za pokretanja ovog intenzivnog obrazovnog programa

Kompanija Bio Fresh DOO se razlikuje u svojim poslovnim modelima i organizaciji rada od većine kompanija sličnog tipa u Srbiji. Zbog ovih razlika ukazala se potreba da i sami zaposleni budu drugačije obučeni i spremni za uspešno obavljanje poslovnih aktivnosti. Usled višegodišnjeg iskustva došlo se do zaključka da trenutno na tržištu rada u regionu više od 70% slobodnih kadrova su osobe sa usko profilisanim obrazovanjem, znanjem i veštinama i često nisu spremni, željni ili sposobni da menjaju i unapređuju svoje radne navike prema potrebama tržišta. Nasuprot tome, već u susednim zemljama Evrope se primećuje trend povećane ponude i potražnje za takvim profilom zaposlenih koji pored osnovnog zanimanja vladaju raznim veštinama, rezultat dodatnih edukacija. Zaposleni periodično proširuju svoje vidike, znanja i veštine iz raznih oblasti, i to obično sami ili uz podršku poslodavca (kao što su npr. komunikacione i prodajne veštine, organizacione sposobnosti, razna specijalizirana stručna znanja itd.) i samim tim se uspešno kotiraju na međunarodnom tržištu rada. Ta razlika između stanja tržišta rada u regionu i u susednim zemljama se lako može objasniti tim što  većina domaćih preduzeća rade po starim poslovnim modelima iz 90-tih godina prošlog veka. Isto tako, obrazovne institucije često ne pružaju dovoljno praktičnog znanja o samim tokovima poslovanja niti o postojećim međunarodnim uspešnim praksama. Kako bi se suočila sa ovim izazovom i prevazišla ga, vlasnica je donela odluku da pokrene intenzivni obrazovni program koji će imati za cilj pre svega da selektuje, a nakon toga i da osposobi potencijalne zaposlene za uspešno obavljanje poslovnih zadataka u okviru njenog preduzeća. Selekcija potencijalnih zaposlenih će se obaviti na osnovu procene spremnosti, mogućnosti i želje kandidata da savladaju za njih, nova znanja i veštine. Zatim će proći kvalitetnu obuku, dati na raspolaganje edukativni materijal i dovoljno radnih vežbi na realnim poslovnim situacijama. Ukoliko kandidatu odgovara poslovni model i uklopi se u  kulturu poslovanja preduzeća i bude ispunjavao očekivanja, biće uveden u poslovanje.

Cilj je da se zainteresovani, potencijalni radnici kompanije obuče i upute u osnovne principe prodaje i upoznaju sa uspešnim modelima poslovanja zastupljenim širom sveta.

Učesnici moraju da budu pre svega osobe koje su sposobne, spremne i željne da brzo savladavaju nova znanja i veštine. Takođe je potrebno da ta znanja i veštine uspešno primenjuju, obnavljaju i dopunjuju u svom svakodnevnom životu.

Predviđena su 4 obrazovna modula

  • I modul obuhvata osnovne prodajne principe poslovanja kompanije BIO FRESH DOO
  • II modul obuhvata osnovne karakteristike i profilisanje zaposlenih kompanije BIO FRESH
  • III modul obuhvata osnovne karakteristike i profilisanje klijenata kompanije BIO FRESH
  • IV modul obuhvata osnovne administrativne principe kompanije BIO FRESH

Predviđeni period trajanja je mesec dana s time da će se grupa od po 4 osoba sastajati dva puta nedeljno po 4 sata. Svaki modul će trajati ukupno 8 sati. Polaznik će morati odvajati dodatnih 4 do 8 sata između svakog narednog sastanka za čitanje teoretskog dela materijala, pripremanje praktičnog rešenja, pisanje radnih vežbi, obrađivanje nekog materijala i slično prema predviđenom rasporedu u programu.

Kapacitet programa
Predviđeno je da se radi u grupi po 4 polaznika. Maksimalan broj grupa je 2, to jest ukupno 8 učesnika.

Uslovi za prijavu

  • Spremnost, želja i sposobnost brzog usvajanja i primenjivanja novostečenih znanja i veština.
  • Želja za rad u biljnoj parfimeriji i dalji razvoj u prodaji i marketingu
  • Osnovno poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet)
  • Mesto stanovanja: Subotica

Novčana nadoknada
Za svaki provedeni sat u prostorijama organizatora intenzivnog programa svakom polazniku se isplaćuje po 150 din. Polazniku se ne plaćaju sati provedeni u studiranju i pripremanju teoretskog radnog materijala i izrada zadatih domaćih obaveza kod kuće. Plaćanje se vrši ciklično -  nakon završetka svakog modula. Ukoliko polaznik prekine polazak pre samog kraja modula, isplaćuju mu se samo sati koji je fizički proveo u prostorijama organizatora.

Odustajanje od pohađanja programa
U svakom trenutku svaki polaznik ima pravo da dobrovoljno prekine pohađanje programa iz bilo kog razloga, bez toga da mora vratiti isplaćeni novac za već provedene sate u prostorijama organizatora. Organizator zadržava pravo isključivanja određenog polaznika ukoliko isti ne ispunjava blagovremeno zadate domaće obaveze i usled testiranja pokaže da nije čitao i/ili savladao teoretski deo materijala kod kuće.

Prijava se može obaviti putem popunjavanja i slanja prijavne forme PRIJAVA

Kontakt za više informacija

Mobilni/viber: 00381 69 550 2520

e-mail: office@bugarska-ruza.rs

Adresa: Matka Vukovića 8, Subotica

BILJNA PARFIMERIJA DAMASCENA

Osoba za kontakt: Petra Šili

Biljna parfimerija DAMASCENA